top of page

Klanten

Inmiddels heb ik honderden film- en tv-teksten vertaald, uiteenlopend van korte persberichten tot complete scenario’s, zowel direct voor producenten als via vertaalbureaus (zie hieronder voor een selectie). Bij veel vertalingen lever ik ook opmerkingen en suggesties, die klanten altijd heel waardevol vinden.

Titels en details van projecten noem ik niet hier vanwege de vertrouwelijke aard van de meeste teksten - zeker projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Uiteraard kan ik u via email meer info verschaffen onder embargo en namen van referenties doorgeven!

bottom of page