top of page

Redactie

redactie filmtekst

Het is algemeen bekend dat Nederlanders uitzonderlijk goed Engels spreken. Dat is zeker een groot voordeel bij het overleggen met internationale partners. Je goed verstaanbaar maken in het Engels is echter niet hetzelfde als overtuigende en vlot lezende Engelse kopij schrijven.

Naast vertalingen, redigeer en schrijf ik Engelse teksten. Mocht u dus Engelse teksten hebben die wat extra aandacht kunnen gebruiken, dan kan ik die teksten voor u corrigeren, redigeren en desnoods opnieuw schrijven of vertalen.

bottom of page